Jäsenen muistilista

Tarkista palkkalaskelmastasi, että työnantaja on perinyt ay-jäsenmaksun.

Itsemaksavat jäsenet maksavat jäsenmaksun kuukausittain. Maksaessasi merkitse selvästi maksajan nimi ja aika, jota maksu koskee. Jos olet tilapäisesti poissa ansiotyöstä, etkä saa palkkaa, maksat tältä ajalta euromääräistä  (5,-/kk) jäsenmaksua.

Kun vaihdat työnantajaa, täytä jäsenilmoitus/valtakirja jäsenmaksun perimistä varten.

Kun vaihdat yhdistystä Jytyn sisällä, täytä jäsenilmoitus/valtakirja uuteen yhdistykseesi. Ilmoita vaihdoksesta myös edelliseen yhdistykseesi.

Muista ilmoittaa yhdistyksellesi:

 • äitiysloma
 • hoitovapaa
 • varusmies- ja siviilipalvelusaika
 • vuorotteluvapaa
 • koulutustuki
 • virkavapaa
 • sairausloma
 • eläkkeelle jäänti
 • työttömyys
 • muu palkattomuuden syy
 • kun nimesi tai osoitteesi muuttuu
 • jos eroat Jytyn jäsenyydestä

Jäätyäsi työttömäksi, vuorotteluvapaalle tai koulutustuelle varmista, että Jytyn työttömyyskassassa on valtakirja jäsenmaksun perimisestä, koska kassan maksamista etuuksista peritään aina liittojäsenmaksu.